Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tùy chỉnh theme

Để quý khách có thể thuận tiện trong việc sử dụng website của Web siêu đẹp, chúng tôi đã tổng hợp trọn bộ cách sử dụng cơ bản :
Cách thêm, xóa, quản lý bài viết
Cách thêm, xóa, quản lý bài viết
Cách thêm, xóa, sửa sản phẩm
Cách thêm, xóa, sửa sản phẩm
Cách sửa nội dung trang
Cách sửa nội dung trang
Cách đổi mật khẩu và thông tin User
Cách đổi mật khẩu và thông tin User
Cách thêm mã và quản lý đơn hàng
Cách thêm mã và quản lý đơn hàng